top of page
FS cover FB og Invi.jpg
FS cover FB og Invi.jpg

Brannrutiner

Brannrutiner

Lær hva du må gjøre i tilfelle brann er oppdaget

Gode brannrutiner er avgjørende for å sikre vår trygghet og minimere risikoen ved en brann. Enten du bruker Frivillighetens hus sjelden eller ofte, er det viktig at du er godt kjent med disse rutinene. Som ansvarlig for et arrangement i huset, er det også ditt ansvar å sørge for at alle deltakerne er informert om brannrutinene. Regelmessige påminnelser anbefales for å sikre at alle til enhver tid er forberedt.

Generell informasjon:

 • Frivilllighetens hus har to etasjer.

 • 1. etasje har plass til cirka 60 personer.
 • 2. etasje har plass til maks. 30 personer.
 • Ved brann skal man aldri bruke heisen, kun trappene.

​​

Varsling:

 • Oppdaget brann meldes umiddelbart til alle tilstedeværende ved å rope "BRANN" og utløse brannalarmen.

 • Kontakt brannvesenet på nødnummer 110 og gi følgende informasjon:

  • Adresse: Andreas Harestads vei 1

  • Antall etasjer og personer i bygningen

  • Hvor i bygningen brannen er oppdaget

 Evakuering:

 • Fra 2. etasje:

  • Ta trappene til 1. etasje.

  • Gå ut ved hovedinngangen.

 • Samlingsstedet er foran Frivilligsentralen, ved Bunnpris.

index_page-0001.jpg
 • Fra 1. etasje:

  • Gå rett ut gangen og ut inngangsdøra.

 • Samlingsstedet er foran Frivilligsentralen, ved Bunnpris.

index_page-0002.jpg

Sikkerhetstiltak:

 • Sjekk at alle rom, inkludert toaletter og lagerrom, er tømt.

 • Hjelp personer med funksjonsnedsettelser ut av bygningen.

 • Ikke stopp for å hente personlige eiendeler.

​​

Ansvarsfordeling:

 • Leder for Frivilligsentralen, eller leder for det enkelte arrangementet, har ansvar for evakuering og telling av personer.

 • I tilfelle lederen for Frivilligsentralen ikke er til stede, overtar lederen for arrangementet ansvaret.

​​

Etter evakuering:

 • Alle møtes på samlingsstedet ved Bunnpris.

 • Ansvarlig leder tar ansvar for å telle opp alle tilstedeværende og sørge for at alle er evakuert.

 • Vent på instruksjoner fra brannvesenet før noen går tilbake inn i bygningen.

​​

Forebyggende tiltak:

 • Hold alle rømningsveier og utganger frie for hindringer.

 • Sørg for at brannslukningsutstyr er tilgjengelig og i god stand.

 • Gjennomfør regelmessige brannøvelser for å sikre at alle kjenner evakueringsrutene og prosedyrene.

​​

Brannslukking:

 • Først: Sjekk om det faktisk er en brann og hvor den er.

 • Deretter: Evakuer alle personer fra bygningen.

 • Til slutt: Hvis det er trygt og du er opplært til det, kan du prøve å slukke brannen med tilgjengelig brannslukningsutstyr.

​​

Opplæring:

 • Alle ansatte og frivillige skal være kjent med brannrutinene og delta i brannøvelser.

 • Nyansatte og nye frivillige skal få opplæring i brannrutinene ved oppstart.

bottom of page