top of page
prosjektor.jpg
prosjektor.jpg

Bruk av prosjektor

Bruk av prosjektor

Møterommet i 1. etasje har PC og prosjektor som foreninger og grupper kan bruke til sine møter.

Å bruke dem er ganske enkelt:

  1. Berør den lille skjermen ved PC-en for å slå på prosjektoren. Lerretet rulles ned automatisk.

  2. Velg om du vil bruke PC-en eller koble til din egen laptop.

 

Laptop:

  • Koble den til via HDMI-kabelen som ligger ved siden av den lille skjermen.

  • Bruk din laptop som vanlig (OBS: hvis du bruker Chromebook eller iPad, kan det være nødvendig å gi tilgang til skjermen via innstillinger).

PC:

  • Sett inn din minnepenn i PC-en (i skapet under den lille skjermen).

  • Pass på at tastaturet og musen er på.

 

Når du er ferdig, kobler du fra minnepennen eller laptopen og slår av den lille skjermen. Lerretet rulles opp automatisk.

bottom of page