top of page

Frivilligsentralen i Randaberg ble etablert 16.mars 2022. 

Vi har i dag om lag 70 frivillige tilknyttet sentralen i ulike tiltak, og 10 faste ukentlige åpne møteplasser.

Frivilligsentralen er medlem av Norges Frivilligsentraler.

Frivilligsentralen i Randaberg er bindeleddet mellom frivilligheten, kommunen og næringslivet i landsbyen. Vi jobber for å bygge opp lokalfrivilligheten til å bli knutepunktet i vårt landsbysamfunn.

 

Vi forsøker å være attraktivt og inkluderende for alle. Ungdommen er en prioritert målgruppe for oss, da vi ønsker å skape et sterkt og engasjert samfunn hvor de kan få verdifull erfaring, et sosialt nettverk og muligheter for personlig vekst. I tillegg gir dette oss anledning til å kjempe ensomhet, mobbing og psykiske plager.

 

Vårt prosjekt «Låftet», en møteplass for våre ungdom, er på en måte et pilotprogram og startpunkt av vår strategi for årene som kommer.

 

Hovedkvarteret vårt, Frivillighetens hus, er hjertet til lokalfrivilligheten og en åpen utviklingsarena for våre frivillige. Det er en møteplass både for frivillighet og foreninger. Målet er å skape et miljø hvor alle kan trives.

frivillighetens-hus-i-sentrum-sett-mot-s

Hyppige gjester

Å legge til rette for et yrende foreningsliv er en viktig oppgave for Frivilligsentralen. ​Her er et knippe av de foreningene som bruker huset ofte.

I tillegg til lånet av Frivillighetens hus tilbyr vi andre tjenester, som for eksempel gjesteprint.

Nettverk Randaberg (1)_edited.jpg
bottom of page