top of page
låserutiner.jpg
låserutiner.jpg

Låserutiner

Låserutiner

Alle som låner Frivillighetens hus har ansvar for å låse skikkelig når de drar.

Husk at kortleserne må være slått av (ikke med grønt lys på). Dette betyr at døren er låst.

 

Personen som har hovedansvar for lånet, må sjekke at alle dørene som ble åpnet er låst. Det er eventuelt fire (4) dører som må sjekkes:

  • Døren til møterommet i 1. etasje

  • Døren til gangen i 1. etasje (ved siden av heisen)

  • Inngangsdøren som leder til møterommet i 1. etasje (til venstre i huset)

  • Døren til 2. etasje

Dette er viktig for å beskytte huset mot hærverk og tyveri. Vi setter stor pris på samarbeidet ditt med å sikre Frivillighetens hus!

Frivilligsentralen plakater (2).jpg
bottom of page