top of page
politiattest.jpg
politiattest.jpg

Politiattest

Politiattest

En politiattest viser om en person har vært straffet for visse lovbrudd. Vi ber om en slik attest for å sikre et trygt miljø for alle.

Hvorfor trenger vi politiattest?

Vi ønsker å skape et trygt og godt miljø for alle i vår organisasjon. Derfor ber vi om en begrenset politiattest (barneomsorgsattest) for de som jobber med barn. Dette er en måte å sikre at vi tar vare på alle våre medlemmer.

Hvordan søker du?

Å søke om politiattest er enkelt og kan gjøres elektronisk. Bare følg lenken til "elektronisk søknad om politiattest" på Politiets nettsider. Du logger inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

bottom of page