top of page
søppel (1).png
søppel (1).png

Søppel

Søppel

nedgravdeavfall.png

Nedgravde avfallscontainere:

 

Du finner nedgravde avfallscontainere bak Frivillighetens hus. Ta til venstre og gå rundt huset når du går ut av inngangsdøren.

 
Slik bruker du containerne:
  1. Velg riktig container (restavfall, papir eller matavfall).

  2. Aktiver skjermen ved å røre den.

  3. Bruk brikken: Du kan få en brikke ved å avtale med daglig leder, men containerne kan også åpnes med bankkort.

  4. Åpne luken og kast søppelet.

 

Takk for at du bidrar til å holde Frivillighetens hus rent og ryddig!

Vis hensyn

Vi ber alle grupper som bruker Frivillighetens hus om å rydde etter seg. Dette inkluderer å ta med søppelet ut og kaste det i dunkene bak huset.

Selv om søppelbøtten kun er delvis full, kan den avgi dårlig lukt. Vær hensynsfull overfor gruppene som kommer etter deg, og tøm søppelet når du drar.

Slik gjør du det:

  • Små plastposer: Hvis du ikke har mye søppel, bruk små plastposer. Du finner poser i skapet ved siden av oppvaskmaskinen i 1. etasje, eller i lagerrommet ved siden av toalettene i 2. etasje.

  • Matavfallsposer: Disse kan også brukes, men pass på å tømme matavfallsbøtten og ta den ut av skapet etter bruk. Skapet kan bli fort skittent, så det er særlig viktig at du tømmer matavfallet før du drar. Ikke la det ligge i skapet eller på benken.

bottom of page