top of page
tauhetserklæring.jpg
tauhetserklæring.jpg

Taushetsplikt

Taushetsplikt

For å sikre at sensitive opplysninger om personer blir behandlet med respekt og diskresjon, er det viktig at frivillige overholder taushetsplikt. Dette bidrar til å skape tillit og trygghet for dem som mottar hjelp. Rull ned for å lese mer om taushetsplikt og klikk på knappen nedenfor for å laste ned en taushetserklæring.

Når frivillige arbeider på eget initiativ og ansvar utenfor institusjon eller organisasjon, må taushetsplikt og eventuell dokumentasjon avtales mellom den frivillige og den som mottar hjelpen.

 

Når frivillige arbeider gjennom en frivillig organisasjon, reguleres taushetsplikt og eventuell dokumentasjon gjennom avtaler mellom organisasjonen og den frivillige.

Når frivillige arbeider gjennom kommune, helseforetak eller annen offentlig virksomhet, reguleres taushetsplikt og dokumentasjon gjennom avtaler mellom virksomheten og den frivillige. I helserelatert arbeid følges helselovgivningen.

Helsepersonell som utfører frivillig arbeid som kan defineres som helserelatert arbeid, er underlagt Helsepersonelloven i forhold til taushetsplikt og dokumentasjonsplikt.

Kilde: Helsenorge

bottom of page