top of page

Frivilligsentralen i Randaberg

Sammen skaper vi et sterkt og engasjert samfunn

Frivillighetens hus i Sentrumsparken Randaberg, Frivilligsentralen i Randaberg holder til her.

Om Frivilligsentralen 

Frivilligsentralen i Randaberg holder til på Frivillighetens hus.

Frivilligsentralen er eid av Randaberg kommune, men det er frivilligheten sammen med de folkevalgte som styrer frivilligsentralen.

Vi skaper åpne møteplasser

Vi mobiliserer frivillige til aktiviteter, tiltak og prosjekter.

Vi er bindeledd mellom frivilligheten og kommunen

Vi er ressurs- og servicesenter for frivilligheten.

Les mer her

SRbank-stiftelsen logo
Norges Frivilligsentraler logo
Stangeland Implenia Joint Venture Logo
trygg trafikk logo
bottom of page