top of page

SpråkCafé

Språket er nøkkelen til integrering.

På Frivilligsentralen driver de frivillige språktrenerne hverdagsintegrering. 

SpråkCafeen drives av frivillige fra Frivilligsentralen og Randaberg Sanitetsforening. Et samarbeid vi er stolte av!

Leder for SpråkCafeen:

Kristin Andreassen

#hverdagsintegrering

Språkcafeen mottar støtte fra Norges Frivilligsentraler med midler fra IMDI.

Frivillighetens hus inne_edited_edited.jpg

Hva gjør vi?

Gjennom samtaler, spill, utflukter, mat og andre aktiviteter, trener vi på norsk språk slik at Randabergbuer som enda ikke er helt stødige i norsk, kan bli bedre. Så har vi det veldig hyggelig underveis.

na.jpeg

De fleste er fra Ukraina

...men SpråkCafeen er selvsagt åpen og tilgjengelig for alle!

Randaberg kommune bosetter totalt ca. 300 flyktninger i 2022 og 2023. Det er omtrent fem ganger flere enn normalt og skyldes hovedsakelig krigen i Ukraina.

sc.jpeg
bottom of page