top of page

DeKor

Demenskoret er et kor for personer med demens. Å synge sammen bidrar til fellesskap og mestringsfølelse. DeKor møtes på Frivilligsentralen på tirsdager fra kl. 16.

GIF DEKOR.jpg

Demenskor-prosjektet er et resultat av målrettet innsats fra fagutvikler og demenskoordinator fra Helse og velferd i kommunen, og fra musikkterapeut, vokalpedagog og rektor ved Randaberg kulturskole. Sammen har de deltatt på kurs arrangert av Norges Musikkhøyskole om "Etablering og ledelse av demenskor", for å sikre at koropplevelsen er best mulig for deltakerne.​

Frivillige spiller en avgjørende rolle i koropplevelsen, ved å bistå med organisering, delta i korøvelser og tilberede kveldsmaten.

 

Målet med Demenskoret i Randaberg er å gi deltakerne en meningsfull og givende opplevelse, som ikke bare forbedrer deres livskvalitet, men også gir nødvendig støtte til pårørende.

bottom of page