top of page

Nettverk Randaberg

Foreninger og lag er velkommen på mandager ffra kl. 14-15.00.

Nettverk Randaberg.jpg

Alle lag og foreninger inviteres til «Nettverk:Randaberg» - en uformell møteplass for lag/foreninger og frivillige hvor du kan:

 

 • Knytte kontakter på tvers av foreningene

 • Skape nye samarbeid

 • Samkjøre aktiviteter og unngå kollisjoner

 • Finne felles prosjekter

 • Få råd og veiledning til drift av foreningen, i saker dere står i, eller annet

 • Få hjelp med tilskuddssøknader

 • Bruke PC/printer/

  • Søke tilskudd

  • Skrive referater

  • Skrive ut plakater

 • Ha det hyggelig og sosialt

 • Kanskje vi av og til kan få inn foredragsholdere og innledere

 

Nettverk:Randaberg vil finne sted hver mandag frem mot sommeren fra 14-1530, i andre etasje på Frivillighetens hus.

 

Det er åpen dør, ikke møteplikt. Men jo flere vi er, desto hyggeligere og nyttigere blir det. Det blir satt ut kaffe og litt enkelt å tygge på.

 

Dette er noe flere av foreningene har blitt enige om å prøve ut, etter et fellesmøte på Randabergfjellet 5.februar.

bottom of page